WeblogSkin

وبلاگ نمایندگی نیک آباد - متن کامل سی دی عارفان
متن کامل سی دی عارفان
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 23:15 | نوشته ‌شده به دست مریم شفیعی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
خلاصه سی دی عارفان
به قلم همسفر فاطمه

ساده لوحان در جهانی غرق می شوند که عارفان در آن شنا می کنند.

ادامه مطلب
فرازی از یک نوشته در تاریخ ۷۳/۸/۲۳ 
ما همیشه با حس عمل می نمایم و اما ما دارای حس دیگری هستیم که تقریبا بیگانه و خارج از جسم است که به احساس بزرگ و مانند اقیانوس می باشد. اگر این حس قوی شود انسان خاکی تحمل دیدار ندارد و انفجار حاصل می شود البته افراد بشر متفاوت است شما در این رشته با ما نقطه مشترک دارید برای اینکه می خواهید بالا بروید پس باید بکوشید به حس های خارج از محیط خاک توجه داشته باشید. باید بگویم در جهان دیگر تصورات به گونه ای غیر قابل شرح است امید بر آن است کلید رازها بر همگان مشخص گردد عملی شدن بسیار دور است. 
ما با دوستان و هم فکران خود در این موضوع مبادله فکر می کنیم در این مسائل فرد مطرح نیست مسائل جمعی مورد نظر است که یک فرد در آن با اراده خود می تواند دوایر متعددی را به تصویر در آورد. در مورد انفجار سلول سخن راندیم این انفجار فقط مخصوص سلولهای انسان نیست بلکه جامدات هم از این انفجار مسرور نیستند اما اگر شما می خواهید در زمان کم بعد زیادی را طی کنید این مقدور نیست زیرا باید تحمل داشته باشید. ما باید بنا به دستور به آرامی قطره قطره عمل نمایم اما بعد زمین یک نقطه شروع داشته و یک پایان اما با شروع و پایان یک انسان زمینی با محدودیت و افکار بسته دست نمی یابد به همین جهت تکرارها انجام می گیرد چون اجسام تابع یکدیگرند، این چرخش ادامه دارد هدف ما این است که یکی از اجسام را از حرکت دوار متوجه نیروی گریز از مرکز آن سازیم تابه گذشته فروکش شده خود بر گردد و برای تکامل خود جهت جذب آماده شود و این امکان ندارد مگر از توان کار طبیعت اجسامی دست بر دارد یعنی به ظواهر موضوع بهای گزافی ندهد و این از عاقلان بر می آید. در قدیم و در گذشته پی برندگان به روحهای آسمانی و سایر مطالب جهت جلو گیری از این نوع آتشفشان ها به مردم سخن نمی گفتند جهان زمین برای زمینیان جهانی مملو از اسرار است که کاوش درآن بارها زیستن می خواهد البته اگر طلب علم کند تا به حلقه و دوایر داخل هم برسید و تکامل بخشیدن به دانش در حال آموزش به هم مربوط بشویم این مطالب دروس مهم هستند تا برای صعود قله های بالا خود را آماده نمایم و ما مسرور هستیم که شما هر دو موجودیت توجه می نماید که مطالب را اندک اندک و آرام آرام یاد خواهید گرفت.، ابر سفید می گوید نوبت باران همیشه محفوظ است.
آقای مهندس در آغازین سخنانشان در مورد حس صحبت کردند و گفتند که ما همیشه با حس عمل می نمایم، حس وسیله ارتباطی ما با جهان خارج است یا بیرون، حس گیرنده ما است اطلاعات را از بیرون می گیریم و به حیاتمان ادامه می دهیم.
 احساس و حس در جامدات، نباتات، حیوانات و هم انسان است. حال اگر این حس نباشد موجودات نمی توانند به حیات خود ادامه بدهند؛ 
می گوید جامدات چگونه دارای حس هستند‌‌؟
وقتی اتم های مس همه دور هم جمع می شوند یک چیزی باید دریافت بکنند که دور هم جمع می شوند و یا اتم های طلا و نمک که دور هم جمع می شوند یا مولکولهایی که جمع می شوند یک چیزی وجود دارد که می آیند و چنین کاری را انجام می دهند. گیاهان هم دارای این حواس هستند اگر ما یک درختی را بکاریم خودش رابه طرف نور می کشاند حتی اگر نور هم کج به آن گیاه برسد سعی می کند خودش را اینقدر خم کند تا آن نور را بگیرد در حیوانات هم که مشخص است.
 در اینجا منظور از پنج حس ظاهر شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه، بینایی است.
 ما به وسیله اینها درک می کنیم محیط پیرامون خودمان را، حال اگر نباشد چه اتفاقی می افتد‌؟ 
این سیستم کائنات بسیار هوشمند است و برنامه ریزی شده و حساب همه چیز هم شده است، شما یک جاهایی چشمتان می بیند از آن استفاده می کنید یک جایی چشمتان نمی بیند از طریق صوت می فهمید مثلا پشت دیوار را نمی بینید و از طریق صوت می شنوید، یعنی می بینید یک زمانی هم نه گوش می شنود، نه چشم می بیند و نه زبان کار می کند، آن موقع دست می کشید، مثلا در تاریکی مطلق هستید با دستتان دست می کشید، لمس می کنید و مسیر را می فهمید و می فهمید در مسیر چه قراردارد (به این پنج حواس حس حیوانی هم می گوییم چرا که این پنج حس را هم حیوان داراست) انسان هم این پنج حس را دارد؛ 
این پنج حس، ظاهرمان و درونی هستند و گفتیم حس های دیگر هم داریم و حس بیرونی نام دارند؛ چرا می گویم حس بیرونی چون وقتی که خواب می بینیم با این چشم خواب نمی بینیم یک چشم دیگری است که بیرون جسم ما است ظاهراً ما می شنویم، اگر چیزی می بینیم با این پنج حس جسم کار نمی کند، انسان اینگونه است موقعی که در جهان خاکی است و فیزیکی با پنج حس ظاهری و حیوانی کار می کند و زمانی که می خوابد این پنج حس تعطیل می شوند و پنج حس دیگر که بیرونی یا بیگانه یا خارج از جسم بیدار می شوند. وقتی خواب می بینید چشمانتان بسته است با یک چشم دیگری می بینید، یا وقتی در خواب می شنوید با این گوش نمی شنوید گوش دیگری است و یا حتی جسم را که می بینی این جسم نیست یک جسم دیگری است در همین جسم است و بعد از مرگ هم همین طور است، بعد از مرگ ما جسم دیگری داریم و تمام حواسی که داریم تمام حواسی که خواب می بینیم کاملاً با ما هستند. 
 یک نکته بسیار مهم:
پنج حس ظاهری است، پنج حس باطنی است ولی می گویند اگر این حس قوی تر بشود یعنی حس خارج از جسم، یکی از روانشناسان بزرگ می گفت: دیوانه گان در دریایی غرق می شوند که عارفان در آن شنا می کنند.
 آقای مهندس می گویند: متاسفانه این تب ساده لوحان و تب این حس که قوی بشود اینقدر در مردم رواج پیدا کرده طی اسم های مختلف و مرتب دارد به دیوانه گان ما اضافه می شود. دیوانه گانی که انواع و اقسام بیماریهای روانی را گرفتند.
ما آمریکا را داریم همه چیز در آنجا است کاخ سفید، هتلهای پنج ستاره، لاسوگاس و غیره خب به ماچه می رسد؟ به ماچه ربطی دارد؟ ما می خواهیم برویم آمریکا اصلا راه میدهند ما را؟ قاچاقی بروید، زبان بلدیم، کجا می خواهید بروید؟ دلار داری؟ اصلا کجا راهت میدن؟ باید مثل گداها باشید. در کشور خودمان هم همه چیز هست که می تواند به آن نزدیک شود؟ کسی که در آن حد و اندازه باشد.
جهان ماورا هست حس های خارج از جسم است، سیر و سلوک است به شما چه مربوط؟ با کدام اطلاعات با کدام پشتوانه، جز انفجار و دیوانگی چیزی نیست آقای مهندس می گویند: اگر من می خواستم از این درسها بدهم ۳۰ سال پیش می توانستم انجام بدهم من نمی گویم نیست هست ولی در جهان هستی هر چیزی حسابی دارد، در دنیا در کائنات انرژی و قدرت است، جهان های دیگری است، خدا و همه چیز هست اسمش را گذاشتند ارگانیک و غیر ارگانیک، همان جن و شیاطین، اینا به چه و کجا می رسد؟ و جز تخریب چیزی نیست، بنایی هست ما تلاش می کنیم این بنا را بسازیم و یک تلاشی دارد می شود، بنا خراب شود کسی هم نیست که بر اثر علم و منطق دلیل بیاورد که چرا اینطورمی شود؟ یا منکر می شوند که انرڗی و جهان دیگری و غیره نیست که نمی شود گفت نیست اینها هم هست ولی چه چیزی به وجود می آورد؟ از کجا شروع می شوند؟ در یک خانه جمع می شوند احضار روح می کنند این اتفاق می افتد.
 آقای مهندس می فرماید: به خاطر این کار خیلی از دوستان من مردند، هیچ چیزی مجانی داده نمی شود، بارها گفته شد معنویات از مادیات خیلی گرانتر است باید از خیلی پل ها و سدها بگذرید تا به یک منابع اطلاعاتی از معنویات برسید شما اگر میتوانید ظرف ۶ ماه استاد بشوید. هزارن هزار سال طول می کشد تا کسی به آن مرحله پختگی و استادی برسد که راه را باز کند برای دیگران، شاهد هستیم که مرتب دختران و پسران ما جنی می شوند و قاطی می کنند و می گویند صداهای زیادی می شنوند و یا می گویند برای ما فلان کار را انجام بده و یا نده یا ما را تهدید می کنند و خیلی چیزهای دیگر.
در قرآن هم گفته شده که این جسم که در آن حلول کردیم به عنوان صاحب خانه چند تا دیگر هم می توانند بیایند و داخل شوند و تمام اختیار این شهر را بگیرند.
نکته اصلی جهان هستی طبقه بندی است و گروه بندی و هر کسی در حیطه خودش است و اجازه دخالت و ورود به جای دیگر را ندارد؛ مثل کشورها یک قوانینی دارند که کسی حق ندارد وارد مرز کشور دیگر بشود مگر با گذرنامه و پاسپورت یا خانه ها، هر کسی حریم خانه اش مشخص است و درش بسته است و مگر دزد باشد تا بتواند وارد خانه شود. ارتباط انسان ها هم همین طور است هر انسانی حریمش بسته است و هر کسی نمی تواند وارد حریمش بشود مگر خودش اجازه بدهد، این از طبیعت است در انسان هم همینطور است بین انسان ها و موجودات غیر ارگانیک که جن و شیاطین سدی است. در قرآن هم گفته شده آن موجودات اجازه ورود به جهان انسان ها را ندارند جن ها هم اجازه ورود به جهان انسان ها را ندارند مگر با القاء افکار، بسیار مهم می باشد. می خواهی القاء کند که هدفی را به راست برود یا به چپ یک مرزی بین اینها است و هیچ موجودی اجازه ندارد وارد حریم دیگری شود مگر اینکه ما اجازه بدهیم. وقتی که ما اجازه این کار را می دهیم داریم اجازه ورود به بلد خودت را میدهید اجازه میدهید که وارد جسم تو شود و وقتی می روید در جلسه ای اظهار روح می کنید اجازه می دهید موجودات دیگر وارد خانه تو بشوند حتی وارد جسم تو بشوند. وقتی که اجازه می دهید بیایند و روی تو کار کند حالا هر چیزی که بخواهد روی تو انرژی پیاده کند یا روی سرت دست بکشد وقتی این کار را انجام میدهید اجازه ورود به نیروی دیگر را میدهید یعنی من اجازه میدهم وارد شهرم بشوید.
 بنابراین ساده لوحان در جهانی غرق می شوند که عارفان در آن شنا می کنند. فرق یک عارف با یک ساده لوح در همین است او ظرف یک ماه می خواهد وارد این قضیه بشود و به افلاک و همه چیز پی ببرد، عارف با پشتوانه ی صدها سال وارد یک قضیه می شود با هم خیلی متفاوت است. 
اگر حس قوی شود انسان خاکی تحمل دیدار ندارد و انفجار حاصل می شود، چون تحمل ندارد نمی تواند آن القائات و آن افکارات در او انفجار به وجود می آورد، دیوانه می شود، نمی تواند بخوابد چون صداهای زیادی می شنود، در سلولهای فیزیکیش هم ممکن است انفجار هم رخ بدهد.
 اگر می خواهید به آن مرحله برسید  یک سری مراحلی دارد  آقای مهندس داستانی را می گویند که در قدیم عارفان و علما شاگرد نمی گرفتند که به آنها آموزش بدهند. می گویند با یزید بسطامی یکی از عرفای بزرگ است پیش شیخ عارفی شاگرد می شود که اینجا آموزش ببیند، پس از گذشت یازده سال با او یک کلمه حرف نمی زند بعد یازده سال میگوید واعضی؛ تو دیگر یاد گرفته ای و آموزش دیدی، یازده سال حرف نمی زده یعنی باید خودش دریافت میکرد یا حتی در مکاتب دیگر، معبدها بعضی ها که می خواستند وارد بشوند اینقدر حساس بود و اینقدر آزمایشات سخت می دادند که بخواهد وارد معبد شود که الفبا رایاد بگیرد. شما هنوز الفبا را یاد نگرفته اید، می خواهید داستان شکسپیر بنویسید یا مولانا؛ زمان های زیادی می برد.
 باید بگوییم در جهان تصورات همه اینها وجود دارد اصلا نمی گویم نیست همه اینها هست اما چگونه؟ آقای مهندس می گویند: مگر طبیعت همه به کسی میدهد که  ارزش داشته باشد هر مسئله معنوی را به کسی میدهند که ظرفیت داشته باشد. 
در ادامه میگوید با دوستان خودمان که مشورت می کردیم دراین موضوع مبادله فکر می کنیم در این طور مسائل آگاهی و دانستن اصلا فرد مطرح نیست آن کسی که پیشرفت می کند در این قضیه جمع مورد نظر است که به یک آگاهی و دانایی خوب برسد و به جمع منتقل بکند حالا هم در جهت منفی و هم در جهت مثبت، ممکن است کسی در جهت منفی آگاهی را منتقل کند ممکنه خودش هم نداند و آدم خوبی باشد ولی دست آویز قرار بگیرد خودش هم ممکن است ابزار قرار بگیرد ابزار نیروهای مافوق از خودش، اما در جهت تخریب و نمی داند که خودش تخریب ایجاد می کند. وقتی یک سری اطلاعات به من رسید تحملش را ندارم در من تخریب ایجاد می شود، مثلا یکنفر زندگیش خوب است یک مرتبه پولش زیاد می شود، اولین کاری که می کند زنش را طلاق میدهد، بچه را از خانه بیرون میکند، برود برای خودش.،می گوید اینها در سطح من نیستند، باید یک زندگی دیگری بسازم، این یعنی تحمل پول اضافه را ندارد.
حال در جامدات هم اگر تحمل نداشته باشد انفجار رخ می دهد دو تا ماده را که با هم مخلوط می کنید تحمل دیدار همدیگر را ندارند یا آن اطلاعات را ندارند فوری نابودی ایجاد می شود. انفجار سلول انواع بیماریهای سایکوسوماتیز مثل بیماریهای سرطانی و خیلی چیزهای دیگر.
در فیلمهای هالیودی زیاد دیدیم یک کشیکی می آید و می خواهد جن را از درون کسی بیرون بیاورد از درون آن در میاورند می رود درون جسم خودش تو تن آن کسی می رود که خیلی قوی و نیرومند است باید استخوانش خورد شود. اینجا یک مثلث ایجاد می شود کسی که این کار را می خواهد بکند باید قوی باشد که خودشان آسیب نبینند چرا که تمام بیماریهای آنها را نگیرد.
مثلث ساقه ها جن گیر و دیگر ساقه جن و در راس آدم یا بیمار قرار می گیرد.
وقتی می خواهید در یک زمان کم یک بعد زیادی را طی کنید مثلا پرواز روح در چهارده روز  کتابش است مگر می شود این کار را انجام داد؟ جز دیوانگی و هزار چیز دیگر اتفاق می افتد مهم خارج شدن نیست باید بتوانید در آن جهان زندگی کنید مهم رفتن به اقیانوس نیست مهم این است که بتوانید در اقیانوس زندگی کنید یعنی همین مسئله، اما اگر شما بخواهید کاری انجام بگیرد باید ذره ذره انجام بشود.
 دنبال عرفان ومعنویات بروید ولی هر چیزی را به قیمتش بخرید وقتی به شما یک گردنبد طلا میدهند صد گرم است میگوید پنج هزار تومان یا بدل است یا دزدی است، چون قیمت طلا این نیست. پس چیزی که میخواهید فرا بگیرید سال ها طول می کشد چطور می خواهید مسئله معنوی به این بزرگی را بخواهید در شش ماه یا یک سال یاد بگیرید.
همین مسئله اعتیاد خودمان؛ ذره ذره داریم به درمان می رسیم وعمل می کنیم و کره زمین یک نقطه شروع دارد و یک نقطه پایان ؛ وقتی بخواهید یکی به آن مراحل تکامل برسد یک سری مراحل دارد و باید از یکسری چیزها دست بردارد یعنی یک انسان از مسائل حاشیه ای و مسائل اطراف، زرق و برق دنیا در گیریهای دنیا حس های کینه، نفرت و منیت دست بردارد و در کار خود متمرکز شود.
 ما صبح تا شب به مسائل متعددی فکر می کنیم و به آن چیزی که باید فکر نمی کنیم اگر بتوانیم دست بر داریم آرام می شویم، وقتی آرام شدیم می توانیم جذب کنیم. وقتی ما افکارمان پریشان باشد هیچوقت به خودمان نمی توانیم فکر کنیم باید کاری کنیم که بتوانیم به خودمان فکر کنیم آن موقع می توانیم برای تکامل و جذب، جذب مطالب بشویم و به این مسائل کم اهمیت توجه ای نکنیم. در قدیم و گذشته آنهایی که پی برده بودند که جهان دیگری ما داریم و موجودات دیگری هست و همه را می دانستند ولی دلیل نیست چون می دانستند همه را به مردم بگویند چون در مردم و انسان انفجار رخ میداد، اختلاف نظر، بیماری و دیوانگی به وجود می آمد هنوز این مسائل برای بعد زمین بزرگ است هنوز به این مرحله نرسیده در جهان های دیگر مثل آتش بازی، ولی هنوز برای اینجا یک چیز خطر ناک است. 
خود زمین مملو از اسرار است تا برسید به جهان آخرت که اگر بخواهید به نتیجه برسید باید بیایید و بروید باز هم نمی فهمید چه هست؟
 در کنگره هدف از این آموزش ها چیست؟
تولید حلقه های زنجیره، یعنی ارتباط با همدیگر، تکامل بخشیدن به دانش، در حال آموزش به هم مربوط بشویم آن آموزشها را به مرحله بالاتر برسانیم. تولید قدرت و توان فکری ما در این آموزش های معنوی  باید قدرت و توان فکری را بالا ببریم و با بالا بردن قدرت و توان فکری‌(باتفکر ساختارها آغاز می شود بدون تفکر آنچه هست روبه زوال می رود )، باید توان فکری و قدرت ما بالا برود بعد ایجاد محبت واقعی  کرد. امروزه انسانها خیلی از هم بیگانه می شوند و همدیگر را درک نمی کنند، لمس نمی کنند و همه در فضای مجازی زندگی می کنند و از همدیگر خبر ندارند.
 پس آن مسئله معنوی این است که در درس معنوی به هم مربوط می شویم، دانشمان را افزایش بدهیم و توان فکری را بالا ببریم، ایجاد محبت واقعی در ما باشد و در معنویات. معنوی که نمی شود جن گیری و موجودات اورگانیک، معنویت که نمی شود خارج کردن نیروهایی از جاهای دیگر. فرد هست که تحمل یک حرف را ندارد می خواهد انسان های دیگر را هدایت کند، از بین بردن ترس های ساختگی می باشد ما باید کاری کنیم که از بین بردن ترسها نه تولید ترس ها، باید در معنویات مردم ترسها را از بین ببریم.
 پس نتیجه ای که میتوان گرفت:
۱- تولید حلقه های زنجیر؛ ۲- تکامل بخشیدن در حال آموزش؛۳- تولیدقدرت وتوان فکری؛ ۴- ایجاد محبت واقعی؛ ۵- از بین بردن ترسهای ساختگی؛ یعنی هم مادیات و هم معنویات، هم به جهان دنیا هم جهان آخرت یعنی برای هر انسانی که مایل است به آن خواسته هایش برسد محفوظ است باید فقط صبر کند تا نوبتش برسد.
روی هر موضوعی تفکر کنید هیچ چیز را مجانی نمی دهند بالانس خودشان را بهم نریزند کائنات و موجودات هست، همه چیز است ولی به ما چه مربوط؟ 
اگر خداوند نباشد مایک ماه هم نمی توانیم زندگی کنیم، توانمان را نیروهای منفی می گیرد، دروازه ورودی جسمتان رابه هیچ کسی ندهید.

نگارش: همسفر فاطمه (لژیون دوم)
ویرایش: کمک راهنما همسفر زهره
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های جهان بینی،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
حسن رضوانی جمعه 7 دی 1397 18:42
سلام بسیار عالی بود خدا قوت بله از بین بردن ترس ها به جهت حرکت در صراط مستقیم وظیفه انسانها است
همسفر فاطمه چهارشنبه 5 دی 1397 08:01
ممنون از فاطمه عزیز بابت نگارش کامل سی دی انشالله که انرژی ولذتی از نوشتن بدست می آورید گورای وجودتان باشد.
همسفر لیلا لژیون دوم سه شنبه 4 دی 1397 15:02
با تشکر از خانم فاطمه بسیار عالی نوشتید خدا قوت، وتشکر از خانم زهره بابت ویرایش
مریم همسفر مرتضی سه شنبه 4 دی 1397 12:39
خداقوت فاطمه عزیزم عالی بود
و خداقوت خدمت خانم زهره بابت ویرایش متن
همسغر زهره سه شنبه 4 دی 1397 11:25
خداقوت خدمت خانم فاطمه عزیز بابت سی دی کامل و جامعی که نوشتند.
مسافر بهرام لژیون دوم سه شنبه 4 دی 1397 11:19
خداقوت خدمت همسفر فاطمه مطالب بسیار خوب بود.موفق وسلامت باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic