جلسات هماهنگی کمک راهنمایان
یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 17:56 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز یکشنبه  98/09/17 جلسه نهم از دور سوم کارگاه آموزشی خصوصی کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "هماهنگی جشن گلریزان در لژیون"  با استادی کمک راهنمای محترم آقا مرتضی ضیائی، نگهبانی کمک راهنمای محترم آقا مرتضی رضوانی و دبیری کمک راهنمای محترم آقا مهدی احمدی رأس ساعت 15:40 آغاز بکار نمود.

 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 08:09 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه سوم از دور سوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی اسیستانت محترم همسفر مریم نگهبانی کمک راهنما همسفر زهره و دبیری کمک راهنما همسفر فاطمه با دستور جلسه «مروری بر پروتکلDST  و آخرین تغییرات»  در روز سه شنبه مورخ 98/9/19 رأس ساعت 3:45 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 08:45 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه دوم از دور سوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما همسفر شهلا نگهبانی کمک راهنما همسفر زهره و دبیری کمک راهنما همسفر فاطمه با دستور جلسه « جشن گلریزان»  در روز سه شنبه مورخ 98/8/21 رأس ساعت 3:45 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 23:31 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز یکشنبه 98/08/12 جلسه هشتم از دور سوم کارگاه آموزشی خصوصی کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "جشن گلریزان "  با استادی ایجنت محترم آقا علیرضا، نگهبانی کمک راهنمای محترم آقا مرتضی و دبیری کمک راهنمای محترم آقا مهدی رأس ساعت 15:40 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،


جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 17:48 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

روز یکشنبه 14/07/98 جلسه پنجم از دور چهارم کارگاه آموزشی خصوصی کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "پروتکل "  با استادی  کمک راهنمای محترم آقا صادق، نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر آقا مرتضی و دبیری کمک راهنمای محترم مسافر آقا مهدی رأس ساعت 16:10 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،


جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 15:38 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دور دوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما همسفر زهره نگهبانی کمک راهنما همسفر مریم و دبیری موقت کمک راهنما همسفرفاطمه با دستور جلسه « حرکت های دسته جمعی لژیونی برای همایش ها، ورزش، اردو و...»  در روز سه شنبه مورخ 98/7/2 رأس ساعت 3:45 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 18:10 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

روز یکشنبه 23/3/98 جلسه چهارم از دور چهارم کارگاه آموزشی خصوصی  کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "احترام متقابل به یکدیگر"  با استادی  کمک راهنمای محترم صادق، نگهبانی  کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی و دبیری کمک راهنمای محترم مسافر مهدی رأس ساعت 16:10 آغاز بکار نمود.


 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 10:09 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دور دوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما همسفر سهیلا نگهبانی کمک راهنما همسفر مریم و دبیری کمک راهنما همسفر زهره با دستور جلسه « مسئولیت من نسبت به کنگره و لژیون »  در روز سه شنبه مورخ 98/3/21 رأس ساعت 3:45 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 18:35 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ16/3/98 جلسه سوم از دور چهارم کارگاه آموزشی خصوصی  کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "تغییرات پروتکل"  با استادی  کمک راهنمای محترم صادق، نگهبانی  کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی و دبیری کمک راهنمای محترم مسافر حسن رأس ساعت 15:50 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 18:56 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ5/3/98 جلسه سوم از دور سوم کارگاه آموزشی خصوصی  کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  رهجوی من" بااستادی  کمک راهنمایی محترم حسن با نگهبانی  کمک راهنمایی محترم مسافر مرتضی و دبیری کمک راهنمایی محترم مسافر مهدی رأس ساعت16:20 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 12:51 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دور دوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما همسفر زهره نگهبانی کمک راهنما همسفر مریم و دبیری موقت کمک راهنما همسفر فاطمه با دستور جلسه « قهر و مهر راهنما »  در روز سه شنبه مورخ 98/2/17 رأس ساعت 3:45 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 ساعت 20:18 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ21/12/97 جلسه دوم از دور سوم کارگاه آموزشی خصوصی  کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  چالش برای ورزش" بااستادی  کمک راهنمایی محترم حسن با نگهبانی  کمک راهنمایی محترم مسافر مرتضی و دبیری کمک راهنمایی محترم مسافر مهدی رأس ساعت16:45 آغاز بکار نمود.

 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو