جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 17:48 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

روز یکشنبه 14/07/98 جلسه پنجم از دور چهارم کارگاه آموزشی خصوصی کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "پروتکل "  با استادی  کمک راهنمای محترم آقا صادق، نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر آقا مرتضی و دبیری کمک راهنمای محترم مسافر آقا مهدی رأس ساعت 16:10 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،


جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 15:38 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دور دوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما همسفر زهره نگهبانی کمک راهنما همسفر مریم و دبیری موقت کمک راهنما همسفرفاطمه با دستور جلسه « حرکت های دسته جمعی لژیونی برای همایش ها، ورزش، اردو و...»  در روز سه شنبه مورخ 98/7/2 رأس ساعت 3:45 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 18:10 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

روز یکشنبه 23/3/98 جلسه چهارم از دور چهارم کارگاه آموزشی خصوصی  کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "احترام متقابل به یکدیگر"  با استادی  کمک راهنمای محترم صادق، نگهبانی  کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی و دبیری کمک راهنمای محترم مسافر مهدی رأس ساعت 16:10 آغاز بکار نمود.


 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 10:09 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دور دوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما همسفر سهیلا نگهبانی کمک راهنما همسفر مریم و دبیری کمک راهنما همسفر زهره با دستور جلسه « مسئولیت من نسبت به کنگره و لژیون »  در روز سه شنبه مورخ 98/3/21 رأس ساعت 3:45 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 18:35 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ16/3/98 جلسه سوم از دور چهارم کارگاه آموزشی خصوصی  کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "تغییرات پروتکل"  با استادی  کمک راهنمای محترم صادق، نگهبانی  کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی و دبیری کمک راهنمای محترم مسافر حسن رأس ساعت 15:50 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 18:56 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ5/3/98 جلسه سوم از دور سوم کارگاه آموزشی خصوصی  کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  رهجوی من" بااستادی  کمک راهنمایی محترم حسن با نگهبانی  کمک راهنمایی محترم مسافر مرتضی و دبیری کمک راهنمایی محترم مسافر مهدی رأس ساعت16:20 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 12:51 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دور دوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما همسفر زهره نگهبانی کمک راهنما همسفر مریم و دبیری موقت کمک راهنما همسفر فاطمه با دستور جلسه « قهر و مهر راهنما »  در روز سه شنبه مورخ 98/2/17 رأس ساعت 3:45 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 ساعت 20:18 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ21/12/97 جلسه دوم از دور سوم کارگاه آموزشی خصوصی  کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  چالش برای ورزش" بااستادی  کمک راهنمایی محترم حسن با نگهبانی  کمک راهنمایی محترم مسافر مرتضی و دبیری کمک راهنمایی محترم مسافر مهدی رأس ساعت16:45 آغاز بکار نمود.

 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 10:37 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه دهم از دور دوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی اسیستانت محترم  همسفر مرجان نگهبانی کمک راهنما همسفر مریم و دبیری  کمک راهنما همسفر زهره با دستور جلسه «چگونه به رهجوهای خود کمک می کنم جایگاه خود را به عنوان یک زن در کلیه موقعیت های خدمتی پیدا کنند؟»  در روز سه شنبه مورخ 98/1/27 رأس ساعت 3:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 08:10 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه نهم از دور دوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما  همسفر مریم نگهبانی کمک راهنما همسفر مریم و دبیری  کمک راهنما همسفر زهره با دستور جلسه «تعادل در مسئولیت بین مسافر و همسفر»  در روز سه شنبه مورخ 97/12/21 رأس ساعت 3:45 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

جلسات هماهنگی کمک راهنمایان مسافر
سه شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 20:05 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )

روز سه شنبه مورخ21/12/97 جلسه اول از دور سوم کارگاه آموزشی خصوصی  کمک راهنمایان مسافر کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  پرورش استاد (خدمتگذار)" بااستادی دستیار دیده بان محترم مسافر علی با نگهبانی  کمک راهنمایی محترم مسافر مرتضی و دبیری کمک راهنمایی محترم مسافر مهدی رأس ساعت۱8/۰۰ آغاز بکار نمود.

 


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 20:57 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
جلسه هشتم از دور دوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما  همسفر فرخنده نگهبانی کمک راهنما همسفر مریم و دبیری  کمک راهنما همسفر زهره با دستور جلسه «لژیون داری»  در روز سه شنبه مورخ 97/11/16 رأس ساعت 3:50 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات هماهنگی کمک راهنمایان،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: