WeblogSkin

وبلاگ نمایندگی نیک آباد - مطالب کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران
گزارش جلسه خصوصی همسفران
سه شنبه 1 مهر 1399 ساعت 08:03 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ 99/6/31 جلسه یازدهم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی اسیستانت محترم همسفر مریم و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه "صورت مسئله اعتیاد " رأس ساعت 15 آغاز بکار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 08:37 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ 99/6/24 جلسه دهم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی کمک راهنما همسفر شهلا و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه "کتاب چهارده مقاله و تأثیر آن روی من" رأس ساعت ۱۶ آغاز بکار نمود.


آقای محسن زهرایی این کتاب را به عنوان تقویم تاریخ معرفی می کنند من خودم اسم این کتاب را گذاشته ام گنجهای معنوی، داروخانه معنوی. در این کتاب گنج و ارزش هایی نهفته است آنقدر ساده و زیبا و پر مفهوم بیان شده است که هر کس بخواهد می تواند از این کتاب استفاده کند و بهره ببرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزسی خصوصی همسفران
سه شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 09:40 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ 99/6/17 جلسه نهم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی راهنمای تازه واردین همسفر ندا و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه "عدالت؛ آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟ " رأس ساعت ۱۶ آغاز بکار نمود.


انسانیکه بتواند روی نیروهای درونی خودش تعادل ایجاد کند آن تعادل و عدالت را می تواند در بیرون از خودش، چه در خانواده، جامعه و محل کارش اجرا کند. این جمله را بارها شنیده ایم که هرکسی در هر جایگاهی قرار می گیرد عین عدالت است‌.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران
دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 17:37 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ 99/6/10 جلسه هشتم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی کمک راهنما همسفر زهره و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه "از سایت کنگره 60 چگونه استفاده کنیم؟ مقاله نویسی " رأس ساعت ۱۶ آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره60، نیک آباد،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 3 شهریور 1399 ساعت 17:43 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ 99/6/3 جلسه هفتم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره۶۰ شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی همسفر مهین و دبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه "قضاوت و جهالت" رأس ساعت ۱۶ آغاز بکار نمود.


در کنگره در مورد مثلث دانایی صحبت شده که اگر فرد آموزش دیده و دانا باشد دیگران را قضاوت نمیکند و کسانی که دیگران را فضاوت میکنند برایشان فرق نمیکند چه کسی یا چه چیزی را قضاوت میکنند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه های آموزش خصوصی همسفران
دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 18:02 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ 99/5/27 جلسه ششم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره۶۰ شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی همسفر لیلا  و دبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه "وادی سیزدهم و تأثیر آن روی منرأس ساعت ۱۶ آغاز بکار نمود.

در زندگی ما پایان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد، خطوط زیادی داریم خطوط عشق، کار، تحصیل، محبت و ... ولی خدا را شکر در کنگره به ما آموزش دادند کسی که از نعمت کنگره بتواند استفاده کند و از وادی 13 بهره ببرد و جهان‌بینی را افزایش بدهد ....

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره60، نیک آباد،

کارگاه های آموزش خصوصی همسفران
دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 22:19 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )

نام قدرت مطلق الله 

روز دوشنبه مورخ 99/5/13 جلسه پنجم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره۶۰ شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی همسفر مریم  و دبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه "کار،تحصیل،قدرت" راس ساعت ۱۶ آغاز بکار نمود. همانطور که میدانید رکود بر هیچ موجودی جایز نیست زیرا هستی در حرکت است و هر کسی هم وظیفه ای دارد و حتی همه موجودات در هستی وظیفه ای دارند کنگره 60 معتقد است که کسی که از عهده درمان اعتیاد برمی آید....


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره60، نیک آباد،

گزارش جلسات خصوصی همسفران
دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 21:30 | نوشته ‌شده به دست فاطمه شفیعی | ( نظرات )
نام قدرت مطلق الله 
روز دوشنبه مورخ ۹۹/۶/۵ جلسه چهارم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره۶۰ شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی  کمک راهنمای تازه وارد همسفر صفورا و دبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" راس ساعت ۱۶ آغاز بکار نمود.

شرط فرماندهی این است که ما فرمانبردار خوبی باشیم و همدیگر را کامل می کنند هر کدام به تنهایی هیچ کاربردی ندارند این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.  این فرماندهی می تواند از بعدهای کوچک شروع شود و تا بعدهای بزرگتر برود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران
سه شنبه 31 تیر 1399 ساعت 09:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ 99/4/30 جلسه سوم از دوره چهاردهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (وادی یازدهم و تأثیر آن روی من) با نگهبانی همسفر فاطمه، استادی مرزبان محترم همسفر زهرا و دبیری همسفر زهرا  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.در کنگره باید حتماً بازپرداخت داشته باشیم کسی که بازپرداخت دارد مثل یک رود خروشان می ماند که از کار و وجود خودش لذت می برد. کسی که بازپرداختی ندارد مثل کویر و شوره زاری می ماند. ما در کنگره چشمه های جوشان و رودهای خروشان را دیدیم، کمک راهنمایان عزیز و تمام خدمتگزارانی که بدون هیچ چشم‌داشتی خدمت کردند از وجودشان مایه گذاشتند تا ما خودمان را بشناسیم وجودمان را درک کنیم و گم کرده خود را پیدا کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران
سه شنبه 24 تیر 1399 ساعت 09:16 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ 99/4/23 جلسه دوم از دوره چهاردهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (تخریب‌های شیشه و درمان آن با متد DST) با نگهبانی همسفر سعیده، استادی همسفر فاطمه و دبیری همسفر فاطمه  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

گزارش جلسه خصوصی همسفران
سه شنبه 17 تیر 1399 ساعت 00:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۶ جلسه اول از دوره چهاردهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (تعطیلات تابستانی) با نگهبانی همسفر سعیده، استادی همسفر سمیه و دبیری همسفر فاطمه  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 17:53 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز سه‌شنبه مورخ 99/04/10 جلسه هشتم از دوره سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه  "حرمت کنگره 60، چرا رابطه مالی و کاری در کنگره ممنوع می باشد.با نگهبانی مسافر داوود، دبیری مسافر قدرت اله و استادی مسافر اصغر راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic