WeblogSkin

وبلاگ نمایندگی نیک آباد - مطالب کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران
کارگاه های آموزش خصوصی همسفران
دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 22:19 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )

نام قدرت مطلق الله 

روز دوشنبه مورخ 99/5/13 جلسه پنجم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره۶۰ شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی همسفر مریم  و دبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه "کار،تحصیل،قدرت" راس ساعت ۱۶ آغاز بکار نمود. همانطور که میدانید رکود بر هیچ موجودی جایز نیست زیرا هستی در حرکت است و هر کسی هم وظیفه ای دارد و حتی همه موجودات در هستی وظیفه ای دارند کنگره 60 معتقد است که کسی که از عهده درمان اعتیاد برمی آید....


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره60، نیک آباد،

گزارش جلسات خصوصی همسفران
دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 21:30 | نوشته ‌شده به دست فاطمه شفیعی | ( نظرات )
نام قدرت مطلق الله 
روز دوشنبه مورخ ۹۹/۶/۵ جلسه چهارم از دوره سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره۶۰ شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنما  همسفرسعیده، استادی  کمک راهنمای تازه وارد همسفر صفورا و دبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" راس ساعت ۱۶ آغاز بکار نمود.

شرط فرماندهی این است که ما فرمانبردار خوبی باشیم و همدیگر را کامل می کنند هر کدام به تنهایی هیچ کاربردی ندارند این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.  این فرماندهی می تواند از بعدهای کوچک شروع شود و تا بعدهای بزرگتر برود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران
سه شنبه 31 تیر 1399 ساعت 09:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ 99/4/30 جلسه سوم از دوره چهاردهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (وادی یازدهم و تأثیر آن روی من) با نگهبانی همسفر فاطمه، استادی مرزبان محترم همسفر زهرا و دبیری همسفر زهرا  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.در کنگره باید حتماً بازپرداخت داشته باشیم کسی که بازپرداخت دارد مثل یک رود خروشان می ماند که از کار و وجود خودش لذت می برد. کسی که بازپرداختی ندارد مثل کویر و شوره زاری می ماند. ما در کنگره چشمه های جوشان و رودهای خروشان را دیدیم، کمک راهنمایان عزیز و تمام خدمتگزارانی که بدون هیچ چشم‌داشتی خدمت کردند از وجودشان مایه گذاشتند تا ما خودمان را بشناسیم وجودمان را درک کنیم و گم کرده خود را پیدا کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران
سه شنبه 24 تیر 1399 ساعت 09:16 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ 99/4/23 جلسه دوم از دوره چهاردهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (تخریب‌های شیشه و درمان آن با متد DST) با نگهبانی همسفر سعیده، استادی همسفر فاطمه و دبیری همسفر فاطمه  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

گزارش جلسه خصوصی همسفران
سه شنبه 17 تیر 1399 ساعت 00:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۶ جلسه اول از دوره چهاردهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (تعطیلات تابستانی) با نگهبانی همسفر سعیده، استادی همسفر سمیه و دبیری همسفر فاطمه  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 17:53 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز سه‌شنبه مورخ 99/04/10 جلسه هشتم از دوره سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه  "حرمت کنگره 60، چرا رابطه مالی و کاری در کنگره ممنوع می باشد.با نگهبانی مسافر داوود، دبیری مسافر قدرت اله و استادی مسافر اصغر راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه خصوصی همسفران
سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 00:00 | نوشته ‌شده به دست zohreh najafi | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۹ جلسه چهاردهم از دوره سیزدهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (حرمت کنگره ۶۰، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟) با نگهبانی کمک راهنما محترم همسفر فاطمه استادی همسفر ندا و دبیری همسفر لیلا  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 11:05 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ 08/04/99 جلسه ششم از دوره بیست و یکم، سری کارگاه‌های آموزشی، خصوصی مسافران کنگره60 نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه " حرمت کنگره 60،چرا رابطه مالی و کاری در کنگره ممنوع است؟ " با نگهبانی مسافر حجت، استادی مسافر مرتضی و دبیری مسافر علی رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه خصوصی همسفران
سه شنبه 3 تیر 1399 ساعت 00:00 | نوشته ‌شده به دست zohreh najafi | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ 99/04/02جلسه سینزدهم از دوره سینزدهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (آداب معاشرت،ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی) با نگهبانی کمک راهنما محترم همسفر فاطمه استادی همسفر فاطمه  و دبیری همسفر لیلا  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسات خصوصی همسفران
دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 17:39 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ ۹۹/۳/۲۶ جلسه دوازدهم از دوره سیزدهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (کتاب ۶۰ درجه زیر صفر و تصاویر آن) با نگهبانی کمک راهنما محترم همسفر فاطمه استادی دستیار دیدبان خانم ریحانه  و دبیری همسفر لیلا  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.


این کتاب را کسی نوشته است که شما او را می‌شناسید آقای حسین دژاکام که خودشان اعتیاد را لمس کرده بودند و تجربه کرده بودند و به درمان اعتیاد رسیده بودند و شاید به خاطر همین بود که ما با این کتاب هم حس می‌شویم چون همدردیم چون آن سختی‌های که آقای مهندس لمس کرده بودند را ما هم لمس کرده ایم

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران، مقالات،

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران
دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 17:00 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله
روز دوشنبه مورخ ۹۹/۳/۱۸ جلسه یازدهم از دوره سیزدهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه (در کنگره ۶۰ چگونه قدردانی کنیم؟) با نگهبانی کمک راهنما محترم همسفر فاطمه استادی همسفر نجمه و دبیری همسفر لیلا  رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
سه شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:11 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ 11/03/99 جلسه دوم از دوره بیست و یکم، سری کارگاه‌های آموزشی، خصوصی مسافران کنگره60 نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه " درمان سیگار " با نگهبانی مسافر حجت، استادی مرزبان محترم مسافر محسن و دبیری مسافر علی رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات