کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 19:43 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ 25/9/97 جلسه دوازدهم از دور شانزدهم کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  وادی چهارم وتاثیر آن روی من" بااستادی مسافر مرتضی  نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مسیب رأس ساعت۱۷/۰۰ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران
سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 17:34 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

سه‌شنبه مورخ 97/09/20جلسه دوم از دور نهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه ” بنیان کنگره" با نگهبانی مسافر قدرت و دبیری مسافر ضیاو استادی مسافر حسنرأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 18:42 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ ۱8/9/97 جلسه یازدهم از دور شانزدهم کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  بنیان کنگره 60" بااستادی مسافر مرتضی  نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مسیب رأس ساعت۱۷/۰۰ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 19:25 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )

سه‌شنبه مورخ 97/09/13جلسه چهاردهم از دور هشتم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه ” نقش سی دی ها در آموزش" با نگهبانی مسافر قدرت و دبیری مسافر ضیاو استادی مسافر محمد رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 18:44 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ ۱۱/9/97 جلسه دهم از دور شانزدهم کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  سی دی ها و نقش آن در آموزش" بااستادی مسافر رحمت الله  نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مسیب رأس ساعت۱۷/۰۰ آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
سه شنبه 6 آذر 1397 ساعت 18:09 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

سه‌شنبه مورخ 97/09/06جلسه سیزدهم از دور هشتم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه ” وادی سوم و تاثیر آن روی من" با نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر رضا و استادی مسافر ضیا رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
یکشنبه 4 آذر 1397 ساعت 18:25 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخه 04/9/97 جلسه نهم از دور شانزدهم کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  وادی سوم و تاثیر آن روی من" بااستادی مسافر محسن نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مسیب رأس ساعت۱۷/۰۰ آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،

کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
سه شنبه 29 آبان 1397 ساعت 17:34 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )

سه‌شنبه مورخ 97/08/29جلسه دوم از دور اول  کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه   "گلریزان (لژیون مالی )" با نگهبانی مسافر داود و استادی  ایجنت محترم مسافر علیرضا و دبیری مسافر حبیب رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
یکشنبه 27 آبان 1397 ساعت 19:04 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخه 27/8/97 جلسه هشتم از دور شانزدهم کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه "  "گلریزون (لژیون مالی ) " با نگهبانی مسافر علی استادی مسافر داود و دبیری مسافر مصیب رأس ساعت۱۷/۰۰ آغاز بکار نمود.

خلاصه صحبت‌های استاد: دستور جلسه امروز در مورد جشن گلریزان است و من در ابتدا صحبتهایی را از آقای مهندس عنوان  می نمایم . هیچ ارگان دولتی و یا غیر دولتی به کنگره به هیچ وجه هیچگونه مبلغی را پرداخت نکرده و نخواهد کرد و تمام مبلغ های دریافتی از خود مسافرین و اعضاء کنگره 60 می باشد .   

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،

کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت 09:16 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )

سه‌شنبه مورخ 97/08/22جلسه دوازدهم از دور هشتم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه ” متد DST و تجربه من از سایر روش‌ها" با نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر مهدی و استادی مسافر علی رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت ( درمان سیگار ) تاریخ 97/8/22
سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت 16:26 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )

خلاصه گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت ( درمان سیگار )

لژیون کمک راهنما مسافر حسن

با دستور جلسه : DST و تجربه من از سایر روش ها 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران، گزارش لژیون ها،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

لینک های مرتبط: درمان اعتیاد کنگره 60،

کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران
دوشنبه 21 آبان 1397 ساعت 09:18 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی نیک آباد | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخه 20/8/97 جلسه هفتم از دور شانزدهم کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه " DST  و تجربه من از سایر روش ها " بااستادی مسافر اکبر نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر روح الله رأس ساعت۱۷/۰۰ آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

لینک های مرتبط: درمان اعتیاد کنگره 60، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: