کارگاه های آموزش عمومی
پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 18:43 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز پنج‌شنبه 21/09/98جلسه نهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی، استادی کمک راهنمای محترم مسافر حسن و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه " جشن گلریزان" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،


کارگاه های آموزش عمومی و تولد یک سالگی مسافر رضا
پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 19:35 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )
روز پنج‌شنبه 98/09/14جلسه هشتم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی، استادی کمک راهنمای محترم مسافر صادق و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه " نقش سی دی ها و نوشتن آن در آموزش و یکسال رهایی مسافر رضا باصری" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،

کارگاه های آموزش عمومی
پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت 18:37 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز پنج‌شنبه 98/09/07جلسه هفتم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی، استادی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی ضیائی و دبیری مسافر رسول با دستور جلسه "وادی سوم و تاثیر آن روی من" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،


کارگاه های آموزش عمومی
پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 18:11 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز پنج‌شنبه 98/08/30جلسه ششم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی، استادی کمک راهنمای محترم مسافر مهدی و دبیری مسافر رسول با دستور جلسه " توان مالی" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،


کارگاه های آموزش عمومی
پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 18:46 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز پنج‌شنبه 98/08/23جلسه ‍‍‍‍‍‍‍5 از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی، استادی کمک راهنمای محترم مسافر حمید و دبیری مسافر رسول با دستور جلسه " DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش های ترک" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،

برچسب‌ها: DST، درمان، سم زدایی،

کارگاه های آموزش عمومی
پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 18:49 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز پنج‌شنبه 98/08/16 جلسه چهارم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی، استادی کمک راهنمای محترم مسافر علی و دبیری مسافر رسول با دستور جلسه "یادگیری و رابطه آن با معرکه گیری" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی عمومی نمایندگی نیک آباد
پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت 23:08 | نوشته ‌شده به دست مریم رضوانی rezvani | ( نظرات )

 به نام قدرت مطلق الله

روز پنج‌شنبه 98/8/9 جلسه سوم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنما مسافر مرتضی، استادی مسافر هوشنگ و دبیری مسافر رسول با دستور جلسه وادی دوم و تأثیر آن روی من رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،

برچسب‌ها: کنگره 60 نیک آباد،

کارگاه های آموزشی عمومی
پنجشنبه 2 آبان 1398 ساعت 18:32 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

روز پنجشنبه مورخ 02/08/98 جلسه دوم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی، عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی، استادی کمک راهنمای محترم مسافر عبدا... و دبیری مسافر رسول با دستور جلسه " D SAP" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،

برچسب‌ها: DSAP،

کارگاه های آموزشی عمومی
پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 18:48 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )

روز پنجشنبه مورخ 2/07/98 جلسه اول از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی، عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی، استادی مسافر محمد و دبیری مسافر رسول با دستور جلسه " سیستم ایکس" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود


 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،

برچسب‌ها: سیستم ایکس،

کارگاه های آموزشی عمومی
پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 18:49 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

روز پنجشنبه مورخ 18/07/98 جلسه چهاردهم از دور بیست و ششم سری کارگاه‌های آموزشی، عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی مسافر محمد، استادی مسافر محسن و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه " هفته، ایجنت، اسیستنت، مرزبان" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،

کارگاه های آموزشی عمومی
پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 20:14 | نوشته ‌شده به دست حسین کریمی | ( نظرات )
روز پنجشنبه مورخ 13/07/98 جلسه سیزدهم از دور بیست و ششم سری کارگاه‌های آموزشی، عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی مسافر محمد، استادی مسافر مجتبی و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه " وادی اول و تاثیر آن روی من" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،

برچسب‌ها: وادی اول،

کارگاه های آموزشی عمومی
سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مرتضی ضیایی | ( نظرات )

سه‌شنبه مورخ 98/07/09 جلسه یازدهم از دور یازدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه " وادی اول و تاثیر آن روی من" با نگهبانی مسافر حبیب ا...، دبیری مسافر حسین و استادی دیده بان محترم  آقای حکیمی رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاههای آموزشی عمومی،

برچسب‌ها: وادی اول، دیده بان، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: